Hola! Estic llegint un llibre meravellós que crec que totes les dones hauríem de llegir alguna vegada a la vida. És una joia de llibre i a part de donar molts coneixements sobre la salut de la dona de forma holística, éa a dir, integrant la part física i l’emocional, es converteix en un llibre […]