CODI ÈTIC

 

 1. Una Doula és responsable de la seva pròpia pràctica en qualsevol ambient on ella esculli treballar. En totes les circumstàncies la seguretat i el benestar de la mare i del nadó han de ser de primordial importància.
 2. Una Doula no realitza tasques clíniques o mèdiques, no fa diagnòstics ni dóna consells mèdics, tot i que s’hagi format com a professional de la salut abans de convertir-se en Doula o mentre exerceix com a tal. Coneixerà exactament quines són les competències, que no pot traspassar mai, dels professionals de la salut amb els quals col·labori. Així mateix si la Doula també està qualificada com a terapeuta en un altre camp (assessora de lactància, per exemple) i desitja aplicar aquests coneixements en la seva pràctica, ha de quedar clar que són dos papers separats. La mare ha de saber qui l’acompanya en cada moment.
 3. Una Doula ofereix escoltar i ajudar, però no dóna consells a la mare i/o pares, explora amb ells les diferents opcions els permet prendre les seves pròpies decisions sobre la línia de conducta apropiada i, a continuació, els recolza en les decisions preses. Per exemple, una Doula recolza a una mare en el lloc i el moment en què ella decideix donar a llum (casa / casa de parts / hospital), i recolza a la mare tant si dóna el pit com el biberó.
 4. Una Doula treballa per mantenir el nivell de benestar i recolzament més alt possible, sempre esforçant-se en ser sensible, en enriquir, en sentir empatia, en no criticar, basant-se en els seus coneixement, sent flexible, digna de confiança, ben organitzada, pràctica i protegint a les mares i/o l’ambient familiar.
 5. Una Doula remetrà a les famílies a altres recursos apropiats o professionals quan aquests tinguin necessitats que vagin més enllà de l’abast de les seves competències com a Doula.
 6. Una Doula informarà amb precisió sobre la seva formació i experiència i no enganyarà a altres Doules, famílies o professionals del part (a través de la seva pàgina web, tríptics, entrevistes, etc.) quant al seu nivell de formació o experiència com a Doula.
 7. Una Doula serà sempre honesta i demostrarà integritat i respecte cap a les famílies, les seves col·legues Doules i professions amb els quals pugui treballar.
 8. Una Doula no divulgarà la informació personal i confidencial que, durant el seu treball com a Doula, li hagi estat comunicada per les famílies que atèn sense el seu permís exprés.
 9. Una Doula limitarà el número de doulatges que realitzi per crear un equilibri entre les seves responsabilitats cap a la seva pròpia família i les atencions a les famílies que la requereixin.
 10. Una Doula guardarà informes de les seves activitat en els parts acompanyats i/o treballs de postpart.
 11. Una Doula s’esforçarà en desenvolupar i mantenir relacions positives de treball dins de la comunitat de les Doules i en l’entorn al naixement.
 12. Una Doula es ferà responsable de mantenir i augmentar els seus coneixements i formació atenent a cursos, tallers i conferències que estiguin al seu abast.
 13. Una Doula que acompanyi un part no donarà per finalitzat el seu treball en el moment del naixement, sinó que després del part s’assegurarà que la família està ben atesa i ferà el seguiment oportú.
 14. Una Doula es comportarà amb totes les companyes de la mateixa manera que es comporta amb una mare a la qual acompanya, amb respecte, empatia i tendresa.
 15. Una Doula no recepta, no prescriu medicaments, no diagnostica, no realitza exploracions físiques ni tactes. Mai s’ha d’interposar en el treball del personal sanitari.
 16. Una Doula no acompanya un part sense personal sanitari.
 17. Una Doula no és formadora. No està capacitada per donar cursos de preparació al part ni conferències, no pot impartir cursos o tallers sobre menstruació, menopausia o sòl pèlvic.
 18. Una Doula serà discreta amb la informació que disposi d’altres Doules, respectant la seva intimitat, professió i prestigi, evitant crítiques, acusacions i mals entesos.