Què és una doula?

Una doula és una dona formada per a acompanyar, acompanyar a una altra dona, parella o família, durant la maternitat, ja sigui l’embaràs, el part i/o el postpart.

Una doula no ha de fer res. La paraula doula significa asseure’s, esperar, estar. Estar a un nivell per sota. La doula ofereix escolta i acompanyament a la nova família des de l’amor, l’honradesa i el respecte a la diversitat. Per tal d’aconseguir això ha de connectar amb el seu propi interior.

La Doula està al costat de la dona en aquest nou camí, donant-li suport emocional, ajuda pràctica i empoderant-la en la seva pròpia vivència de maternitat. La doula acompanya des del respecte les decisions que prenen sense jutjar, sent conscient de què el més important és respectar com volen que sigui el naixement i la criança del seu fill. Els ajuda a creure en sí mateixos, a què els seus desitjos i voluntats.

Ofereix a la mare una ajuda pràctica i emocional, amb actitud de respecte i amor a la nova realitat d’aquella família, lluny dels condicionants emocionals de la seva pròpia família i les pressions socials.

A les doules ens mou la il·lusió i solidaritat envers les dones.

Una doula és capaç d’allaugeir amb suavitat l’estrès de la mare/dona durant l’embaràs, el part i el postpart.

La doula proporciona benestar i calma. Una presència amable. Recolzament emocional i confort.

La doula ha d’empoderar a la dona en el seu paper de DONA i MARE!!!

Estudis científics demostren que l’acompanyament de doules oferint recolzament continuat i físic té grans beneficis a l’hora del part i el post part. En el part, disminueixen les intervencions mèdiques i els parts són més fàcils i més curts, ja que la dona i acompanyant s’han preparat física i sobretot, emocionalment, per aquest moment de tanta força i intensitat. En el postpart, afavoreix al benestar de la mare i el nadó.

La doula també pot acompanyar a la dona/parella en la pèrdua perionatal.

Funcions de la doula

  • Reconeix que el naixement és una experiència clau que la mare recordarà tota la vida.
  • Comprèn la psicologia del naixement i el que necessita emocionalment la dona que pareix.
  • Assisteix a la dona i l’home en la preparació emocional del part.
  • Proporciona suport emocional, pren mesures pel confort físic i és objectiva, ajudant a la dona, respectant i recolzant les seves decisions.
  • Facilita la comunicació entre la dona, l’home i la llevadora o metge.
  • Percep el seu paper com algú que protegeix la memòria de la dona respecte a la seva experiència amb el naixement.

Visites de la doula

Durant l’embaràs: un parell de visites per conèixer la situació, expectatives, pors i desitjos. Proporciona escolta i consells pràctics. Col·labora amb la recerca d’informació pels preparatius del part i el postpart, així com amb el pla de part. S’estableix una relació de respecte i confiança amb la família, dona, etc.

Part: suport físic i emocional (mare i pare). Massatges, escolta, paraules amables. Suport a la comadrona.

Postpart: ajuda a la llar, en l’organització, rols de la nova família, comunicació amb la família, ajuda amb la lactància materna. Acompanya amb tot allò que sigui necessari per tal de què la mare s’ocupi del seu fill segons la seva voluntat, deixant-se guiar per la seva pròpia intuïció.

Doula per internet

Si no vols una Doula presencialment, també ofereixo la possibilitat de fer un acompanyament personalitzat del teu embaràs, part, postpart i criança de forma on-line, mitjançant el correu electrònic, oferint recolzament emocional, ajudant a buscar informació sobre qualsevol dubte que tinguis en qualsevol etapa de la materinitat, obtenint així una resposta concreta a la teva necessitat.

 


A part de formar-me com a Doula a l’Associació de Mares Doules de Barcelona, també estic associada a la mateixa, fet que implica la signatura d’un codi ètic que segueixo estrictament.

Per més informació, consultar la pàgina web www.maresdoules.cat.