Assessoria personalitzada:

Pot ser individual o en petits grups.

Màxim 2 hores.

40 €/hora. Els desplaçaments es cobren a part, a 0,50 €/km.

30 €/hora en cas de fer-ho a casa meva.

Valoració a part en cas d’adquirir algun portanadó.

 

Tallers bàsics de portanadons:

Instrucció bàsica i pràctica dels diferents tipus de portanadons.

Consultar ofertes disponibles, ja que els preus poden variar segons l’espai on es realitzi el taller.

 

Xerrades:

Informació bàsica i teòrica sobre portanadons. Participació per part dels assistents.

Consultar ofertes disponibles, ja que els preus poden variar segons l’espai on es realitzi la xerrada.

 

Presentacions:

Instrucció pràctica amb suport visual.

Consultar ofertes disponibles, ja que els preus poden variar segons l’espai on es realitzi la presentació.

 

Tallers, xerrades i presentacions on-line:

5€/persona. Consultar el web per veure quan hi ha alguna activitat proposada.