Associació Catalana per un Part Respectat: http://www.donallum.org

“Dóna Llum és una associació no lucretiva, integrada bàsicament per usuàries, però també per professionals de la sanitat. EL seu objectiu és millorar l’atenció que reben a Catalunya les mares i els nadons durant l’embaràs, el part i el postpart”.

 

El parto es nuestro: http://www.elpartoesnuestro.es

“Associació sense ànim de lucre, formada per usuaris, usuàries i professionals, que pretén millorar les condicions de l’atenció a mares i fills durant l’embaràs, el part i el postpart a Espanya”.

 

La Lliga de la Llet: http://www.lalligadelallet.com

“Organització a nivell internacional que recolzen i promouen l’alletament matern”.

 

Fedalma: http://www.fedalma.org

“Federació Espanyola d’associacions Pro-Lactància Materna”

 

Fedecata: http://www.grupslactancia.org.es

“Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna”.

 

Alba lactància materna: http://www.albalactanciamaterna.org

“asociació sense ànim de lucre que ofreix informació i recolzament a totes les mares que desitgen gaudir d’una lactància materna exitosa”.

 

IHAN: http://www.ihan.es

“Iniciativa per a la humanització de l’assistència al naixement i la lactància”.

 

Crianza natural: http://www.crianzanatural.com

“Informació sobre la criança natural dels fills”.

 

Laura Gutman: http://www.lauragutman.com.ar

“Laura Gutman es escritora. Lleva publicados varios libros sobre infancia, maternidad, paternidad, adicciones, violencia social y sobre la metodología de construcción de la “biografía humana””.

 

Plataforma pro derechos del nacimiento: http://www.pdn.pangea.org

“Plataforma formada per un grup d’associacions, centres d’orientació maternal i infantil, professionals del món del naixement, pares i futurs pares…, conscients de la necessitat de crear una Nova Cultura del Naixement”.

 

Que no os separen!: http://www.quenoosseparen.info

“Segregació de El parto es nuestro que en base a l’evidència científica i de professionals sanitaris, expliquen els beneficis del contacte pell amb pell del nadó amb la seva mare”.

 

Asociación Nacer en casa: http://www.nacerencasa.org

“Associació nascuda com a resposta a la necessitat d’aglutinar als professionals que en aquest moment treballen en favor de recuperar el naixement domiciliari”.

 

Imma Sàrries llevadora: http://www.immallevadora.com

 

Associació Mares Doules: http://www.maresdoules.cat

“És la primera associació d’àmbit estatal amb un codi ètic que delimita el marc d’actuació i la filosofia de treball de tota Mare Doula”.

 

Asociación SUA: http://www.superandounaborto.foroactivo.com

“Associació creada per acompanyar la pèrdua gestacional”.

 

lacunavacia.com: http://www.lacunavacia.com

“El dolorós procés de perdre un embaràs”.

 

http://www.primalhealthresearch.com

“”Investigación en Salud Primal” explora las correlaciones entre el “período primal” (vida fetal, período perinatal y el primer año de vida) y rasgos de salud y de la personalidad en la vida posterior”.  (en anglès)